Postoji samo jedan pravi put u životu a to je Isusov put istine i ljubavi !
Isus Krist je primjer savršeno izbalansirane genetske strukture čovijeka koja ispunjena Božanskom energijom smisla žive materije ima beskonačnu moć u DOBRU i potpunu kontrolu i nadvlast nad zlom.

Datenschutzerklärung
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!