Postoji samo jedan pravi put u životu a to je Isusov put istine i ljubavi !
Isus Krist je primjer savršeno izbalansirane genetske strukture čovijeka koja ispunjena Božanskom energijom smisla žive materije ima beskonačnu moć u DOBRU i potpunu kontrolu i nadvlast nad zlom.

Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!